Zaterdag 18 februari had Zeekadetkorps Veere de eer om, samen met Zeekadetkorps Heerhugowaard, te assisteren bij de jaarlijkse kranslegging bij het praalgraf van Michiel de Ruyter in de nieuwe kerk in Amsterdam.

Na een opening door Frits de Ruyter – de Wildt, voorzitter van de stichting Michiel de Ruyter, volgde een woord van de plaatsvervangend ambasadeur van Hongarije en lezingen door Anne Doedens en Adri van Vliet over Engelse spionnen tijdens het rampjaar 1672, en over de rol van de Ruyter en de marine tijdens de slag op de waterlinie. Hierna volgde nog een dankwoord door Vice-Admiraal (bd) Matthieu Borsboom, voormalig Commandant der Zeestrijdkrachten.

Kransen werden gelegd door de Hongaarse plaatsvervangend ambassadeur, de commandant van Zr.Ms. de Ruyter, en door drie generaties afstammelingen van Michiel de Ruyter, waarbij de zeekadetten de taak hadden deze kransen aan te reiken. Zon’n tweehonderd genodigden hadden de mogelijkheid af te dalen in de crypte en daar de grafkist van de zeeheld te bewonderen, waarna ook de zeekadetten hoogstpersoonlijk een kijkje konden nemen. Het zeekadetkorps kreeg complimenten over hun optreden van zowel de Hongaarse delegatie, als admiraal Borsboom.
Een bijzondere ervaring voor de Zeeuwse zeekadetten!

Open chat
Vragen? Neem contact op!
Zeekadetkorps Veere
Schrijf ons een bericht via Whatsapp!